Notka Informacyjna

Strona internetowa jest prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką św. Rocha w Dąbrówce Górnej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii św. Rocha w Dąbrówce Górnej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

Sakramenty – (łac. sacramentum –- przysięga na sztandar; najczęściej tłumaczenie gr. słowa mysterion - tajemnica) są ustanowione przez Chrystusa widzialnymi, świętymi znakami niewidzialnej rzeczywistości, w których chrześcijanie mogą doświadczyć uzdrawiającej, przebaczającej, posilającej i uzdalniającej do miłości obecności Boga, bo w nich działa łaska Boża.

Youcat. Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych. Częstochowa 2011

 

Sakramenty to święte znaki, w których Chrystus jest wyjątkowo blisko nas i w których pragnie ofiarować nam swoją obecność i przyjaźń. Syn Boży stał się Człowiekiem, a w swym codziennym życiu i czynach przyniósł ludziom „radosną nowinę” o miłości Boga Ojca. Także obecnie we wspólnocie Kościoła Chrystus pragnie spotykać nas w codziennych sprawach życia. Dzieje się tak, gdy kapłan podczas chrztu polewa wodą głowę dziecka lub gdy przyjmujemy Święty Pokarm w znakach chleba i wina podczas Eucharystii. Chrystus pragnie nam towarzyszyć i pomagać swoją dobrocią i miłością. Słowa wypowiadane przez prezbitera przy udzielaniu sakramentów wyjaśniają nam, jakie jest znaczenie określonego znaku. One są tak samo ważne, jak sama czynność. Wierzymy, że to, co wyrażają określone sakramentalne czynności, dzięki mocy Ducha Świętego naprawdę się dzieje w naszym życiu. Bóg poważnie traktuje nasz wybór. Jest wierny swej obietnicy. Umacnia nas poprzez sakramenty Kościoła, nie czyni tego jednak wbrew naszej woli. Każdy dar staje się prezentem, kiedy obdarowany przyjmuje go, cieszy się z niego i uważa go za potrzebny. Podobnie jest też z sakramentami. Musimy do nich tęsknić i przyjmować je z wiarą i miłością.

Służba dająca radość JEDNOŚĆ Kielce 2000