Notka Informacyjna

Strona internetowa jest prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką św. Rocha w Dąbrówce Górnej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii św. Rocha w Dąbrówce Górnej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

Różaniec –- nazwa sznura modlitewnego oraz praktyki modlitewnej, która pojawiła się w XIIw. zwłaszcza wśród cystersów i kartuzów, których świeccy braci nie potrafili odmawiać liturgii godzin (brewiarza) po łacinie i w Różańcu odnaleźliŸli własną formę religijnej ekspresji (Psałterz maryjny). Później Różaniec rozpropagowali przede wszystkim dominikanie, a także inne zakony. Papieże zawsze zalecali te modlitwę i wśród wielu ludzi cieszy się ona ogromną popularnością.

Youcat. Katechizm Kośścioła katolickiego dla młodych. Częstochowa 2011

 


Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. To cudowna modlitwa w swojej prostocie i głębi. (...…) Rzeczywiście w tle słów modlitwy Zdrowaś Maryjo stają przed oczami duszy najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa. (...…) Równocześnie w tę sekwencję tajemnic różańcowych nasze serce może włączyć te wszystkie wydarzenia, które tworzą życie pojedynczego człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości; osobiste doświadczenia i doświadczenia bliźŸniego, zwłaszcza tych ludzi, którzy są nam najbliżsi, których nosimy w sercu. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa przenika rytm ludzkiego życia.

Bł. Jan Paweł II, 29.10.1978