Notka Informacyjna

Strona internetowa jest prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką św. Rocha w Dąbrówce Górnej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii św. Rocha w Dąbrówce Górnej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela moja młodość. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarza, a serce oddane tylko Tobie. Amen.

 

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych Tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego slowa. Oczyśc moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

 

Modlitwa do św. Tarsucjusza

Święty tarsycjuszu, poattronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. I my zawsze chcemy nosić Jeusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem, z czcia i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. Chcemy nieśc Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu słuzyli i do nIgo należeli teraz i na wieki. Amen.