Groby z nieuregulowaną opłatą porządkową do 2023 roku.